fredag 14 augusti 2015

Om i onödan förlängda ord

Det finns de som har för vana att använda orden problematik i stället för problem, teknologi i stället för teknik, funktionalitet i stället för funktion, etc. Jag får en känsla av att dessa personer – säkert omedvetet och oreflekterat – känner att det blir lite mer emfas i uttrycken och kanske att språket får lite mer pondus.

Så här ligger det till. Inte något av dessa ordpar är synonymer.

Ordet problem definierar NEO som svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med” och det är ett ord som vi använt i svenskan sedan 1600-talet. Det kommer av det grekiska ordet problēma som helt enkelt betyder uppgift. Problematik däremot dök upp på 1930-talet och det beskriver en grupp av sammanhängande problem.
Oftast räcker det alltså alldeles utmärkt med att använda det kortare problem.

teknik kan betyda två saker, dels ett praktiskt tillvägagångssätt som baseras på erfarenhet t.ex. bollteknik, sångteknik, etc., dels ett slags produktion som utnyttjar naturens energirsurser snarare än fysisk mänsklig kraft, som t.ex. i vetenskap och teknik. Ordet teknik kommer från grekiska tekhnikē som är bildat av tekhnē som betyder konst, hantverk, skicklighet.

teknologi, som är bildat av tekhnē och -logia, betyder läran om tekniken.

I de allra flesta fall är det således ordet teknik som passar bäst att använda.


funktion slutligen, är en ”bestämd uppgift för ett visst syfte”, medan funktionalitet handlar om hur väl uppgiften utförs. Datatermgruppen varnar för användandet av ordet på svenska. 

1 kommentar:

  1. Du tar inte upp NE:s andra definition av ”teknologi” som verkar ligga ganska nära ”teknik”.

    a) om teknik, tekn. anordningar o.d.: importera västerländsk ~
    b) om tillämpning av teknikens metoder och idéer inom annat område än teknik: undervisningsteknologi

    Är det denna användning du motsätter dig? Tyvärr har inte NE något årtal på den definitionen.

    SvaraRadera