söndag 18 oktober 2015

Dagens ord: ”spel för galleriet”

Ordet galleri är av osäkert ursprung och betecknar idag nästan enbart en lokal för konstutställning, men det har också använts i militära sammanhang som beteckning för en täckt gång i en fästning. Denna betydelse förekommer också inom arkitektur, t.ex. Prinsens galleri i Stockholms stadshus. En gång med småbutiker har fått namnet galleria

Dessutom användes ordet som beteckning för den översta raden i en teatersalong, galleriet. Därav har vi fått uttrycket ett spel för galleriet, eller att spela för galleriet

Att spela för galleriet innebar att man vilseledde eller knep lättköpta poäng genom att vända sig till den breda massan på de enklare och billigare platserna i salongen, galleriet

Skalden Thomas Thorild angrep sin ”fiende” Johan Henric Kellgren genom att kalla denne ”galleriets vän, dess utkorade geni”.

Det korrekta uttrycket är således ett spel för galleriet – ingenting annat. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar