lördag 3 oktober 2015

Dagens ord: "var" och "vart"

När Språkrådet får frågan om man kan säga Vart är nyckeln? så duckar man lite och svarar att i skrift heter det Var är nyckeln?, vilket antyder att det är ok att använda vart för både befintlighet och riktning – i talspråk. 

I vissa dialekter är det, och har varit länge, helt okey att säga Vart ä han?, men det förefaller också som om bruket breder ut sig bland yngre personer, oavsett dialekt.

Så ni som retar er på detta kan nu ge upp. Slaget är förlorat. Språket förändras.

Men ändå. Svaret på var? är där (eller här), medan svaret på vart? är dit. I skriftspråk. Alltid.

I tyska skiljer man också på var och vartWo bist du? – Wohin gehst du? (jämför varthän), medan engelskan bara har ett ord:
Where are you? Where are you going?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar