tisdag 15 mars 2016

Dagens ord: just, juste, schysst, schyst, sjysst, sjyst

Schyssta puckar!
Varje gång jag ska skriva detta ord som betyder rättvis, ärlig, renhårig, reko, sportslig, bra, m.m., så tvekar jag. Förmodligen är det fler än jag som gör det. 

Eftersom jag i någon mån tillhör en äldre skola så använde jag länge den franska stavningen juste som använts i svenskan sedan 1600-talet. Det kommer av den latinska stammen ius som betyder lag (jfr. juridik). (Det finns också ett annat ord ius.)

Den alternativa stavningen schyst dök upp inom sporten på 1960-talet.  

NE har två uppslagsord för detta: schyst, med alternativ stavning sjyst, samt just, med alternativ stavning juste. SAOL anger sjyst som en alternativ stavning till schyst, samt juste (alltså inte just). Ingen av ordböckerna tar upp någon stavning med två s. Bort med dem – och då återstår just, juste, schyst, sjyst

Då blandar vi ännu en auktoritet, Språkrådet. Rådet menar att stavningen med sch- är vanligast i tyska lånord och att sj- är bäst anpassat till svenska stavningsregler. (Jämför norskan som gladeligen skriver lunsj och sjokolade.) 

Då går schyst bort. 

Vidare menar Språkrådet, angående ss, att det räcker med två olika konsonanter efter vokalen för att den ska bli kort (det behöver alltså inte vara en dubbeltecknad vokal). -st signalerar alltså kort y precis som i ordet tyst

Den svenska stavningen sjyst har stora fördelar framför den franska just/juste eftersom det går att böja i plural, två sjysta kompisar, och komparera sjyst, sjystare, sjystast

I likhet med Språkrådet kommer jag därför hädanefter att skriva sjyst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar