onsdag 23 september 2015

Dagens ord: "ensam", "själv"

Det har blivit mycket vanligt att använda ordet själv i uttryck som jag bor själv eller jag var själv på resan, vilket många störs av.

Låt oss först bena ut vad orden själv och ensam betyder. 

  • själv betyder utan hjälp av någon annan. Ordspråket: Själv är bästa dräng. Ursprunget är det fornsvenska själver, som också lever kvar dialektalt, bland annat i östgötska: Jag kan själver. 
  • ensam betyder utan sällskap. En synonym är ordet allena, som synes mer frekvent i finlandssvenska än i rikssvenska. ”Allena var jag,/han kom allena” (Runeberg: Den enda stunden). 
Det viktigaste argumentet för att skilja på ensam och själv är att de har olika betydelser. 

Grundbetydelsen i själv och ensam ligger ju ganska nära varandra, och det gör inte så mycket i fall som Jag var själv hemma. Där förstår man att det betyder ensam. Men om vi jämför två andra meningar: Kalle fick äta själv och Kalle fick äta ensam. Den första betyder att ingen behöver mata Kalle, utan han klarar av att äta utan hjälp. Den andra betyder att Kalle fick äta utan sällskap. Om man använder själv i betydelsen ensam i den meningen kan det alltså bli tolkningsproblem. Därför är det bra att försöka hålla isär orden i sammanhang där det kan uppstå tvetydigheter. 

Det finns en del som tyder på att det finns en ovilja att säga att man t.ex. bor ensam. Många säger hellre bo själv. Detta kan bero på att ensam kan ge associationer av övergivenhet och ensamhet, något som är negativt laddat. För den självvalda ensamheten används därför ofta just själv. (Språkrådet) 

Jämför engelskans alone som betyder ensam, utan sällskap, utan värdeladdning, medan lonely (amerikansk engelska lonesome) är mer ensam och övergiven. Ex. He likes beeing alone in the house. She felt lonely and miserable after they all left.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar