torsdag 24 september 2015

Dagens ord: "empati, sympati"

empati har blivit ett modeord de senaste decennierna. Det är ett nytt ord i svenskan som vi fick in från engelskan (empathy) så sent som på 1950-talet. Sedan dess har det gjort ett segertåg genom allehanda texter och är nu ideligen på var mans läppar ;) 

Det är ju inget fel i det. Det anger en ytterst tilltalande egenskap. Att vara empatisk är eftersträvansvärt. Egenskapen har av några ansetts så viktig att det framförts mer eller mindre allvarliga förslag om att empati borde vara ett skolämne.

Bakgrunden är säkert allvarlig; man menar att vissa barn saknar empati och därför behöver lära sig det. Men givet att förmågan till empati är en egenskap är det knappast realistiskt att man kan lära ut det. Våra egenskaper och förmågor har vi till stor del som ett resultat av arv och miljö, varför brist på empati knappast kan avhjälpas av lärare och läromedel. 

Nåja. 

Vi har ett annat ord, sympati, som ställer till det rent språkligt och därför behövs kanske en klargörande utläggning. 

empati betyder alltså förmåga till inlevelse i andra människors känslor och behov. Man känner empati med någon, vilket innebär att man är inkännande, att man med inlevelse förstår en annan människas känslor och behov. 

sympati betyder en känsla av varm uppskattning av någon, särskilt vederbörandes egenskaper som vänlighet, pålitlighet, hjälpsamhet. Att fatta sympati för någon. Betydelsenyanser är förståelse och solidaritet. 

Exempel:
  1. Kalle kände empati med Lisa. – Kalle förstod hur Lisa kände sig och vad hon ville (och kunde därför hjälpa henne). Kalle var empatisk.
  2. Kalle kände sympati för Lisa. – Kalle gillade Lisa för att hon var vänlig, pålitlig och hjälpsam. Lisa var sympatisk.

Blandar man ihop dessa ord blir det ofta att han kände empati för henne, vilket alltså är en sammanblandning av de två orden. 

empati kommer av grekiskans  ἐμπάθεια  (empatheia) med betydelsen fysisk ömhet, passion från ἐμ (en) som är en preposition och πάθεια (pathos) som betyder patos, passion, lidelse eller lidande.

sympati kommer av grekiskans  συμπάθεια  (sympatheia) med betydelsen medlidande från συμ (syn) som betyder med och πάθεια (pathos) som betyder lidande.

OBS! Notera att de grekiska orden inte betyder samma sak som de svenska gör i dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar