måndag 4 juli 2016

Riskera, risk och chans

En formulering i dagens tidning får mig att reagera (Av flera skäl förstås!): ”Fem kvinnor våldtogs under Bråvallafestivalen […]. Förgriparna riskerar att gå fria.” 

Om vi bortser från att ordet förgripare knappast existerar (finns varken i SAOB, SAOL eller NEO), utan att det är ordet förövare som skribenten avser, så är det den sista meningen som är intressant. Här har skribenten rört ihop flera uttryck, nämligen 
  •  riskera att – Han riskerar att dömas till fängelse.
  • löpa risk att – Han löper risk att dömas till fängelse.
  • det finns (en) risk att – Det finns en risk att han går fri. 

Det är två olika perspektiv. I det första exemplet är det brottslingen som löper en risk, som riskerar att drabbas av ett för honom negativt resultat. I det andra exemplet är det en icke nämnd tredje person, samhället, eller mänskligheten, som löper en risk i och med att brottslingen inte ställs inför rätta och döms. 
Även orden risk och chans verkar ställa till problem. Enkelt uttryckt kan man säga att orden är motsatser, s.k. antonymer. Chans har en positiv betydelse och risk en negativ. NEO skriver om risk: ”möjlighet till negativ utveckling eller negativt resultat av visst skeende etc.” och om chans: ”möjlighet till lyckat resultat t.ex. framgång, önskvärd utveckling e.d.” 

Exempel 
  • Frankrike har chans att vinna EM. (positivt resultat).
  • Det finns en risk att tåget blir försenat. (negativt resultat) 

De här sätten att använda orden är nog allmänt accepterade även om man kan höra personer som även använder ordet chans i det andra exemplet och jag tycker, med stöd av NEO, att det är direkt felaktigt, även om det knappas kan ge upphov till missförstånd. Få personer skulle mena att en tågförsening är positiv.

1 kommentar:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera