fredag 11 december 2015

Dagens ord: ”skrupler”, ”skrupulös”, ”skrupelfri”

skrupler betyder samvetsbetänkligheter. En person utan skrupler är en samvetslös person. Den kan också kallas skrupelfri och är således utan betänkligheter. Detta anser vi för det mesta vara en negativ egenskap. 

Ändelsen -lös i skrupulös har ingenting med det svenska ordet lös att göra utan vi har lånat ordet från franskans scrupuleux (uttalas skrypylö). Skrupulös är motsatsen till skrupelfri, en person som är skrupulös har betänkligheter, en samvetsgrann, eftertänksam och noggrann person. En vanligen positiv egenskap. 

Ordet skrupellös ser man ibland, men det bör absolut undvikas eftersom det lätt blandas samman med skrupulös. Skrupellös är upptaget i SAOB som en synonym till skrupelfri, men ordet står inte i NEO eller SAOL. 

Orden kommer av latinets scrupulus som betyder liten sten eller bekymmer och har förekommit i svenskan sedan 1600-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar