Om språklådan

Språket förändras kontinuerligt. Ord, uttryck och konstruktioner tillkommer och andra försvinner. Det språk som jag talar skiljer sig från det som mina föräldrar talade och från det som mina barn talar.
Av detta skäl är det alltid vanskligt att säga att något är rätt eller fel i språket. Min grundregel är:

"Skriv och tala så att den som läser eller lyssnar förstår dig och – vilket är viktigt – inte uppfattar dig som okunnig, obegåvad eller obildad."

Jag är tacksam för alla typer av kommentarer och även för frågor, samt för synpunkter på vad som borde tas upp på den här nya bloggen.

––––––

Jag är musiker – inte språkvetare, men eftersom jag alltid har skrivit och läst och tolkat texter till sånger har intresset för språk varit mycket stort. Jag har med åren blivit alltmer liberal och tycker inte riktigt om att bli kallad språkpolis. Det som uttrycks på den här bloggen är mina egna tankar och åsikter. Jag anger inga källor för mina påståenden, men för det mesta finns de förstås, framför allt i vanliga ordlistor, men också i uppslagsverk och handböcker som finns i vårt bibliotek.

––––––

2015-08-14 gjordes det första inlägget, juice, i språklådan.
2015-12-09 Nu har den här bloggen varit uppe i ca 100 dagar och den har haft 7000 besök, vilket till och med jag kan räkna ut blir ett snitt på 70 besök per dag. Det är väldigt trevligt tycker jag!
2016-06-20 Nu har Språklådan varit öppen i 10 månader och lådägarens aktivitet har sjunkit något så antalet besök per dag är nu ca 50. Det är väldigt roligt! Min blogg, Kulturknutar, firar 10-årsjubileum i år och har en stadig besöksfrekvens på 25 dagliga besök.