söndag 1 november 2015

Dagens ord: "stryka", "stryk"

Verbet stryka har enligt NEO sex olika betydelser. 

  1. Föra handflatan längs en yta på något. Ex.: Hon strök katten över ryggen.
  2. Breda ut något tjockflytande eller smetigt. Ex.: Han strök smör på brödet; färg på väggen.
  3. Släta ut tyg med ett hett strykjärn. Ex.: Hon strök sin skjorta.
  4. (Ofta med partikel.) Dra ett streck med penna i anslutning till något skrivet, som markering av något. Ex.: Han strök under det viktigaste i artikeln.
  5. Hala en flagga, ursprungligen som tecken på underkastelse. Även segel. Ex.: Stryka flagg.
  6. Förflytta sig smygande eller dold. Ex.: En mördare strök omkring i närheten. 

Stryka är belagt sedan äldre fornsvensk tid och besläktat med grekiska streugomai med betydelsen slitas upp, försmäktar, och har gett upphov till stråk och stråke

Substantivet stryk är bildat av verbet stryka på samma sätt som smäll av smälla, smörj av smörja etc. och är belagt sedan slutet av 1600-talet. Ex.: Pappa fick stryk som barn. Även bildligt: MFF fick stryk av Norrköping.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar